TITULACIÓ:

- Llicenciat en Filosofia i Lletres (Divisió del Filosofia i Ciències de l´Educació - Secció :Ciències de l´Educació) per la U.N.E.D. l´any 1982.

- Grau de Llicenciatura l´any 1983.

- Mestre de català l´any 1988.

- Master en Gestió de la informació en Entorns Directius. Univesitat Ramón Llull 2000.

- Postgrau en "Disseny de materials didàctics multimèdia per a entorns virtuals d'aprenentatge" per la U.O.C, 1999.


.

line.gif (917 bytes)

TITULACIÓ FORMACIÓ PERMANENT DOCÈNCIA CONGRESSOS PREMIS
CURSOS IMPARTITS PROGRAMES INFORMÀTICS ARTÍCLES QUADERNS LLIBRES