CURSOS DE FORMACIÓ PERMANENT REALITZATS:

. Tècniques de grup per Escoles de Pares. Escola de Magisteri d´Aravaca -Madrid 1985
. LOGO. La Salle Girona. 1986
. Tècniques de Lectura Eficaç. Alain Defalque.Girona 1987.
. Programa d´Enriquiment Instrumental i Modificabilitat Cognitiva Nivell I. Madrid 1987 (Hadassah-Wizo-Canada Institut Jerusalem, I.C.E. Universidad Múrcia ,
Universidad Pontificia de Salamanca)
. Programa d´Enriquiment Instrumental i Modificabilitat Cognitiva Nivell II. Madrid 1988 (Hadassah-Wizo-Canada Research Institute Jerusalem,
Universidad Pontificia de Salamanca). 1988
. III Jornades sobre Logopedia i Escola . Hospital del Mar Barcelona 1988
. Jornades d´Estudi sobre estratègies d´aprenentatge. Dep.Psicologia
UAB. Barcelona 1990
. L.P.A.D. ( Learning Potential Assessment Devise) . I
nstituto Superior S.Pio X. Madrid 1994.
. Projecte Curricular de Centre i els Credits a l´E.S.O.
Secretariat de l´Escola Cristiana. Barcelona 1995 .
. Desenvolupament d´aplicacions amb la base de dades relacional ACCES -
Universitat de Girona (I.C.E.) Figueres 1996
- Pla d´ Acció Tutorial  Animació Pedagògica La Salle Catalunya Barcelona 1997
- Introducció al FLASH MX  Uoc  2003
- Habilidades Sociales  2005
- Educació Emocional, 2006 
Univesitat Ramón Llull
- La Qualitat en els Centres Educatius, 2006 Fundació Escola Cristiana
- Gestió per Processos per a la Comissió de Qualitat ,2007 Fundació Escola Cristiana
- Organització de Centres educatius: Les Eines de Qualitat de la Norma ISO 9001:2000 Fundació Escola Cristiana
- Organització de Centres educatius: Els indicadors com a eina de mesura i anàlisi
,2007 Fundació Escola Cristiana
- Gestió dels Recursos a l´ escola 2007  Fundació Escola Cristiana
- Problemes de Conducta i Resolució de Conflictes . 2007  Formació UGT.
- Gestió de Recursos Humans  2008
Fundació Escola Cristiana
- Gestión de Recursos Humanos
Fundació Escola Cristiana  2008
- Auditoria de Qualitat ISO 9001:2000  Fundació Escola Cristiana
- Programa FAIG ,2009. Formació Professorat Xarxes La Salle  2009
- Noves Tecnologies GIC. Professorat Xarxes La Salle, 2009 


 

 

 

 

line.gif (917 bytes)

TITULACIÓ FORMACIÓ PERMANENT DOCÈNCIA CONGRESSOS PREMIS
CURSOS IMPARTITS PROGRAMES INFORMÀTICS ARTÍCLES QUADERNS LLIBRES