ACTIVITAT PROFESSIONAL :

- Reeducador i professor d´E.G.B. al Col.legi la Salle Figueres cursos 1983-84 a 1995-1996 en les assignatures  de Llengua Espanyola,Ciències Socials , Tutoria ,Reeducació Alumnes amb dificultats d´Aprenentatge.Informàtica i Programa Enriquiment Instrumental.

- Professor de E.S.O. i Coordinador Pedagògic,
cursos 1996 al 2008 
Col.legi la Salle Figueres

- Coordinador i consultor del postgrau "Disseny de Materials Didàctics Multimèdia per a Entorns Virtuals d´Aprenentatge" a la  Universitat Oberta de Catalunya 1999-2004

- Consultor de la
Universitat Oberta de Catalunya de:

        Multimèdia i Comunicació a la U.O.C  2000-2008
       
Programa R.A.E.P (Reconèixement Aprenentatge  a travès de l´Experiencia Personal)    anys 2001 i 2005
     
  Posgrau  Técnico en diseño instruccional de e-learning    2005
     
  Màster Elearning  (2004-2006)  en els cursos  "
Propuestas formativas", " Materiales formativos hipermedia"," Diseño instruccional de programas"," Aprendizaje basado en materiales hipermedia"
      
  Planificació de l´ aprenentatge  EEES  2007


 - Membre de la Comissió de Pedagogia de
la Salle Catalunya- 1989-2002

line.gif (917 bytes)

TITULACIÓ FORMACIÓ PERMANENT DOCÈNCIA CONGRESSOS PREMIS
CURSOS IMPARTITS PROGRAMES INFORMÀTICS ARTÍCLES QUADERNS LLIBRES