CURSOS DE FORMACIÓ PERMANENT IMPARTITS A PROFESSORS:

1.989
Escola Universitaria Blanquerna.Escola d´Estiu: Programa d´Enriquiment Instrumental.

1.990
Escola Universitaria Blanquerna.Escola d´Estiu:Programa d´Enriquiment Instrumental.

1.991
- Escola Universitaria Blanquerna:
.
Escola d´Hivern:
Programa d´Enriquiment Instrumental
.
Escola d´Estiu:
Programa d´Enriquiment Instrumental
.
Escola d´Estiu:
Aplicacions pràctiques de l´ordinador en alumnes amb dificultats d´aprenentatge.

- Govern d´Andorra Conselleria d´Educació i Joventut:
.
Escola Estiu:Modificabilitat Cognitiva i Enriquiment Instrumental.
.
Formació Permanent:Modificabilitat cognitiva i Enriquiment Instrumental

1.992

- Escola Universitaria Blanquerna:
. Escola d´Hivern: Programa d´Enriquiment Instrumental.
.
Escola d´Estiu:
Programa d´Enriquiment Instrumental
.
Escola d´Estiu: Ús de la informàtica en la recuperació d´alumnes amb dificultats d´aprenentatge.

- Govern d´Andorra Conselleria d´Educació i Joventut:
.
Escola Estiu :
Modificabilitat Cognitiva i Enriquiment Instrumental.

1.993

Escola Universitaria Blanquerna:
. Escola d´Hivern: Programa d´Enriquiment Instrumental
.
Escola d´Estiu:
Programa d´Enriquiment Instrumental

1.994

Escola Universitaria Blanquerna:
. Escola d´Hivern: Programa d´Enriquiment Instrumental
.
Escola d´Estiu:
Programa d´Enriquiment Instrumental

1.995

- Escola Universitaria Blanquerna:
. Escola d´Estiu:Programa d´Enriquiment Instrumental
. Escola d´Hivern:
Programa d´Enriquiment Instrumental
-
Universitat de Girona (I.C.E.): . Estimulació de la Intel.ligència.

1.996

- Escola Universitaria Blanquerna:
. Escola d´Estiu: Programa d´Enriquiment Instrumental.
Universitat de Girona (I.C.E.): . Estimulació de la Intel.ligència.

1,999

- Universitat de Girona (I.C.E.): Programa d´Enriquiment Instrumental

2001
- Universitat Rovira i Virgili (I.C.E) Metodologia de la Mediació en un Entorn Virtual d´aprenentatge

line.gif (917 bytes)

TITULACIÓ FORMACIÓ PERMANENT DOCÈNCIA CONGRESSOS PREMIS
CURSOS IMPARTITS PROGRAMES INFORMÀTICS ARTÍCLES QUADERNS LLIBRES