PUBLICACIONS:

 LLIBRES:

. Figueres la meva ciutat . P.P.U. Barcelona 1987.

. Valorem la realitat que ens envolta. P.P.U. Barcelona 1988.

. La Problemàtica del Món d´Avui. P.P.U. Barcelona 1989.

. Diccionari Cívic - Incívic. Ajuntament de Figueres 1992.

line.gif (917 bytes)

TITULACIÓ FORMACIÓ PERMANENT DOCÈNCIA CONGRESSOS PREMIS
CURSOS IMPARTITS PROGRAMES INFORMÀTICS ARTÍCLES QUADERNS LLIBRES