PUBLICACIONS:

QUADERNS DE TREBALL

- Programa de Desenvolupament Mental. Text S.A. Figueres 1987.
Col.lecció de 22 quaderns amb els següents títols:
1.- Coordinació Visomotora.
2.- Percepció Figura-Fons.
3.- Memòria de Figures.
4.- Percepció: Relacions Espacials.
5.- Orientació Espacial: Posicions en l´espai.
6.- Conceptes Espacials.
7.- Càlcul Mental I (Suma-Resta).
8.- Càlcul Mental II (Multiplicació)
9.- Càlcul mental III ( Sopes de Números)
10.- Raonament Numèric
11.- Conceptes Quantitatius
12.- Fluïdesa Verbal
13.- Raonament Verbal.
14.- Discriminació se Síl.labes.
15.- Sopes de Lletres ( Atenció).
16.- Sopes de Paraules ( Atenció).
17.- Factor Espacial I (Punts).
18.- Factor Espacial II ( Figures)
19.- Recorregut de Camins
20.- Memòria de Paraules.
21.- Discriminació Visual.
22.- Raonament Espacial.

line.gif (917 bytes)

TITULACIÓ FORMACIÓ PERMANENT DOCÈNCIA CONGRESSOS PREMIS
CURSOS IMPARTITS PROGRAMES INFORMÀTICS ARTÍCLES QUADERNS LLIBRES